logo
← Back to blogs

Published: 2024-03-27

ระบบงานหลังบ้านโรงแรม (Back Office) คืออะไร? เกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้าง?

ระบบงานหลังบ้านโรงแรม (Back Office) คืออะไร? เกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้าง?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าระบบหลังบ้านโรงแรมอยู่บ่อยๆ แต่ถ้าให้นึกถึงการทำโรงแรม ส่วนใหญ่ภาพที่คนจะนึกถึงก็ไม่น่าจะพ้นฟังก์ชั่นหลักของโรงแรม เช่น การบริการ การทบริหารการจอง หรือ การตลาดโรงแรมเสียมากกว่า

แต่ทราบไหมว่า งานหลังบ้านโรงแรมก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพาะถ้างานหลังบ้านไม่ดี งานหน้าบ้าน (Front Office) ก็จะขาดการสนับสนุน ทำให้ภาพรวมออกมาแย่นั่นเอง

แล้วอะไรคืองานหลังบ้านโรงแรม?

ระบบหลังบ้านโรงแรมคืออะไร?

งานหลังบ้านโรงแรม หรือ Back Office คือ การปฏิบัติงานทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานหน้าบ้าน (Front Office) ที่ต้องเจอกับแขกโดยตรง หรือพูดง่ายๆคืองานหลังบ้านคืองานที่ไม่ต้องเจอกับแขก แต่เป็นงานที่สนับสนุนคนทำงานหน้าบ้านนั่นเอง

backoffice

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานหลังบ้านมีอะไรบ้าง?

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการเงินและบัญชีมีหน้าที่บริหารรายการใช้จ่ายต่างๆ การจัดการงบประมาณ การทำเงินเดือน ทำบัญชีรายรับ-รายได้ จัดทำรายงานทางการเงิน และ อื่นๆแตกต่างไปในแต่ละโรงแรม

ฝ่ายจัดซื้อและจัดการคลัง

ฝ่ายจัดซื้อรับผิดชอบการจัดซื้อและติดตามของต่างๆที่ต้องใช้ในงานบริการโรงแรมในส่วนต่างๆ เช่น F&B หรือ ของใช้ในห้องพัก อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อยังต้องควบคุมราคาต้นทุนให้ไม่สูงเกินไป และยังต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ต้องการ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคลคอยจัดการเรื่องการหาพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในโรงแรม ดูเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน จัดการเทรนนิ่งเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน และ ดูเรื่องข้อกฏหมายแรงงาน

ฝ่ายไอที

ฝ่ายไอทีบริหารจัดการโครงสร้างทางไอทีทั้งหมดของโรงแรมเพื่อให้งานโรงแรมสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น เช่น การดูแลระบบบริหารงานโรงแรมต่างๆที่โรงแรมใช้ เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และระบบดิจิทัลอื่นๆที่โรงแรมมี

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาดจริงๆแล้วน่าจะเป็นงานหน้าบ้านมากกว่า แต่จริงๆแล้วก็มีส่วนที่คาบเกี่ยวและสามารถตีเป็นงานหลังบ้านได้เช่นกัน เพราะไม่ต้องเผชิญหน้ากับแขกโดยตรง เช่น ฝ่ายที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ฝ่ายวิจัยการตลาด และ ฝ่ายโฆษณา เป็นต้น

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารดูแลแผนกที่เกี่ยวข้องกับงานหลังบ้านทั้งหมด เพื่อทำให้ทั้งฝ่ายหน้าบ้านและหลังบ้านสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ซอฟต์แวร์หลักๆที่ใช้ในงานหลังบ้านมีอะไรบ้าง?

ระบบการจัดการโรงแรม (PMS)

ระบบPMS อย่าง Soraso เป็นซอฟต์แวร์หลักที่จัดการการจอง ความพร้อมของห้องพัก โปรไฟล์ผู้เข้าพัก การเรียกเก็บเงิน การเช็คอิน/เช็คเอาท์

soraso-hotel-software-platform

ซอฟต์แวร์การบัญชี

จัดการธุรกรรมทางการเงิน สร้างรายงาน และมักจะใช้งานควบคุ๋กับระบบPMS

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง

ติดตามระดับสต็อก ทำให้การสั่งซื้อเป็นอัตโนมัติ และช่วยควบคุมต้นทุน

ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

เก็บข้อมูลผู้เข้าพัก จัดการโปรแกรมความภักดี และอนุญาตให้มีการตลาดและการสื่อสารเป้าหมาย

ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS)

จัดการบันทึกพนักงาน สวัสดิการ การจัดตารางเวลา และบัญชีเงินเดือน

ระบบจุดขาย (POS)

ใช้ในร้านอาหาร บาร์ และร้านขายของที่ระลึก ใช้ร่วมกับ PMS เพื่อการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บค่าห้องพักที่แม่นยำ

ประโยชน์ของการจัดการหลังบ้านโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนรากฐานที่มั่นคง สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น ประหยัดเวลา และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

ประโยชน์หลักๆ ของการจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้

team

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • ประหยัดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
 • การทำงานเป็นระบบ ระเบียบ ช่วยลดข้อผิดพลาด
 • การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ

2. ยกระดับการบริการ

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ
 • ข้อมูลลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วน ช่วยให้บริการลูกค้าได้ตรงใจ
 • สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการอีก

3. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรม ความต้องการ
 • นำเสนอโปรโมชั่น สินค้า บริการ ที่ตรงใจ
 • ดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย

4. ควบคุมต้นทุน

 • จัดการคลังสินค้า วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า ป้องกันการสูญเสีย
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วยให้มีกำไรมากขึ้น

5. สร้างความมั่นใจ

 • ข้อมูลธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ
 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน
ตัวอย่างประโยชน์ของงานหลังบ้านที่ดี
 • ระบบจองที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้จองห้องพักได้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เพิ่มโอกาสในการขาย
 • ระบบบัญชีที่แม่นยำ ช่วยให้ติดตามการเงิน ควบคุมต้นทุน ป้องกันการทุจริต
 • ระบบ CRM ช่วยให้เก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรม นำเสนอโปรโมชั่นที่ตรงใจ เพิ่มโอกาสในการขายซ้ำ
 • ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารภายในโรงแรมราบรื่น รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

การจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจโรงแรม ช่วยให้โรงแรมสามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และสร้างความสำเร็จในธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับโรงแรม
 • ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

การลงทุนในการจัดการหลังบ้าน จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ช่วยให้โรงแรมบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

Paper Plane

อัพเดทบทความล่าสุด

เพียงติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจาก Soraso

*ในการกดติดตาม คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และช่วยในการตลาดของเรา เมื่อคลิก 'ยอมรับ' คุณยินยอมให้มีการเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้.