logo
← Back to blogs

Published: 2024-03-18

กลยุทธ์ SEO พาโรงแรมของคุณขึ้นอันดับ #1 Google

กลยุทธ์ SEO พาโรงแรมของคุณขึ้นอันดับ #1 Google

ในยุคดิจิทัล การค้นหาข้อมูลผ่าน Google กลายเป็นช่องทางหลักที่นักท่องเที่ยวใช้ในการจองที่พัก การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO (Search Engine Optimization) จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์โรงแรมของคุณปรากฏบนหน้าแรกของผลการค้นหา ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการจอง

บทความนี้ นำเสนอแนวทาง SEO ที่ครอบคลุมสำหรับโรงแรม เริ่มต้นจากพื้นฐาน ไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูง

seo

1. เข้าใจ SEO สำหรับธุรกิจโรงแรม

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization หมายถึง กลยุทธ์ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏบนหน้าแรกของผลการค้นหา Google

ทำไม SEO ถึงสำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรม?

ดึงดูดลูกค้า

ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ Google ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม

เพิ่มโอกาสในการจอง

เว็บไซต์ที่ปรากฏบนหน้าแรกมีโอกาสถูกจองมากกว่า

สร้างความน่าเชื่อถือ:

เว็บไซต์ที่มี SEO ดี แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

ประหยัดค่าโฆษณา

SEO ช่วยให้ดึงดูดลูกค้าแบบออร์แกนิก โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา

SEO ทำงานอย่างไร?

Google ใช้ อัลกอริทึม ที่ซับซ้อนในการจัดอันดับเว็บไซต์บนหน้าผลการค้นหา (SERP)

อัลกอริทึม นี้ ประกอบไปด้วย ปัจจัย หลายร้อยอย่าง

ปัจจัยที่สำคัญ

 • เนื้อหา
 • Backlinks
 • ความน่าเชื่อถือ
 • ความเร็วในการโหลด
 • การใช้งานบนมือถือ

เนื้อหา

 • เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณต้อง informative เกี่ยวข้องกับคำหลักที่ลูกค้าค้นหา
 • เนื้อหาควรเขียนให้เข้าใจง่าย แบ่งเป็นย่อหน้า ใช้หัวข้อย่อย
 • เนื้อหาควรมีรูปภาพ วิดีโอ และ Infographic

Backlinks

 • Backlinks คือ ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณ
 • Backlinks แสดงว่าเว็บไซต์ของคุณมีความน่าเชื่อถือ
 • คุณสามารถสร้าง Backlinks ได้หลายวิธี เช่น แลกเปลี่ยนลิงก์ เขียนบทความ Guest Post และโปรโมทเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดีย

ความน่าเชื่อถือ

 • Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
 • คุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น เขียนเนื้อหาที่ informative ใส่ข้อมูลติดต่อ และสร้าง Backlinks จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ความเร็วในการโหลด

 • เว็บไซต์ของคุณควรโหลดได้รวดเร็ว
 • ลูกค้าไม่ชอบรอ
 • Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่โหลดเร็ว

การใช้งานบนมือถือ

 • เว็บไซต์ของคุณควรรองรับการใช้งานบนมือถือ
 • Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ

เกี่ยวกับอัลกอริทึม ของ Google

 • มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
 • คุณต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้อง

การทำ SEO

 • เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
 • ต้องการการติดตามผลและปรับแต่งอยู่เสมอ

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ SEO

 • เนื้อหา เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณต้อง informative เกี่ยวข้องกับคำหลักที่ลูกค้าค้นหา
 • Backlinks จำนวนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของคุณ
 • ความเร็วในการโหลด เว็บไซต์ของคุณต้องโหลดได้รวดเร็ว
 • ความยืดหยุ่นบนมือถือ เว็บไซต์ของคุณต้องรองรับการใช้งานบนมือถือ

SEO สำหรับธุรกิจโรงแรมมี 2 ประเภทหลัก

SEO แบบ On-Page

ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมของ Google

SEO แบบ Off-Page

สร้าง Backlinks และโปรโมทเว็บไซต์ของคุณบนช่องทางอื่นๆ

2. ค้นหาคำหลัก (Keyword Research)

การค้นหาคำหลัก เป็นขั้นตอนสำคัญใน SEO

คำหลัก คือ คำหรือวลีที่ลูกค้าใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม เช่น "ที่พักหัวหิน" หรือ "โรงแรมกรุงเทพ"

keyword-planner

วิธีการค้นหาคำหลัก

 • ใช้ Google Keyword Planner เครื่องมือฟรีจาก Google
 • ใช้เครื่องมือ SEO อื่นๆ เช่น Ahrefs, SEMrush
 • วิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่ง ดูว่าคู่แข่งของคุณใช้คำหลักอะไร
 • คิดจากมุมมองของลูกค้า ลองคิดว่าลูกค้าจะใช้คำอะไรในการค้นหา

ประเภทของคำหลัก

 • Short-Tail Keywords: คำหลักสั้นๆ เช่น "โรงแรมกรุงเทพ"
 • Long-Tail Keywords: คำหลักยาวๆ เช่น "ที่พักหัวหิน ติดชายทะเล pet-friendly"

longtail keywords

เกี่ยวกับ Short-Tail Keywords

 • มีการค้นหาจำนวนมาก
 • มีการแข่งขันสูง
 • ยากต่อการจัดอันดับ

เกี่ยวกับ Long-Tail Keywords

 • มีการค้นหาจำนวนน้อย
 • มีการแข่งขันต่ำ
 • ง่ายต่อการจัดอันดับ

การเลือกคำหลัก

 • เลือกคำหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • เลือกคำหลักที่มีการค้นหาจำนวนพอสมควร
 • เลือกคำหลักที่มีการแข่งขันไม่สูง

เครื่องมือค้นหาคำหลัก

ตัวอย่างคำหลักสำหรับธุรกิจโรงแรม:

 • โรงแรมราคาประหยัด
 • โรงแรมหรู
 • โรงแรมติดทะเล
 • โรงแรมใจกลางเมือง
 • โรงแรมสำหรับครอบครัว
 • โรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง

3. ปรับแต่งเว็บไซต์ (On-Page SEO)

On-Page SEO มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมของ Google

วิธีการปรับแต่งเว็บไซต์

 • ใส่คำหลักใน Title Tag, Meta Description และเนื้อหา
 • เขียนเนื้อหาที่ informative เกี่ยวข้องกับคำหลัก
 • ใส่รูปภาพและวิดีโอ
 • เพิ่มความเร็วในการโหลด
 • ใช้ Schema Markup

serp

Meta Title Tag

 • แสดงชื่อเว็บไซต์ของคุณบนหน้าผลการค้นหา
 • ควรใส่คำหลัก
 • ควรมีความยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษร

Meta Description

 • แสดงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณบนหน้าผลการค้นหา
 • ควรใส่คำหลัก
 • ควรมีความยาวไม่เกิน 160 ตัวอักษร

เนื้อหา

 • ควรเขียนเนื้อหาที่ informative เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด
 • ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 • ควรแบ่งเนื้อหาเป็นย่อหน้า
 • ควรใช้หัวข้อย่อย

รูปภาพและวิดีโอ

 • ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า
 • เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์
 • ช่วยให้เว็บไซต์โหลดช้าลง

ความเร็วในการโหลด

 • เว็บไซต์ของคุณควรโหลดได้รวดเร็ว
 • ลูกค้าไม่ชอบรอ
 • Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่โหลดเร็ว

Schema Markup

 • เพิ่มข้อมูลโครงสร้างให้กับเว็บไซต์
 • ช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ
 • แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ informative

ตัวอย่างการปรับแต่งเว็บไซต์

 • Title Tag: โรงแรมราคาประหยัด ใจกลางเมือง กรุงเทพฯ
 • Meta Description: จองโรงแรมราคาประหยัด ใจกลางเมือง กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
 • เนื้อหา: บทความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
 • รูปภาพ: รูปภาพของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
 • วิดีโอ: วิดีโอแนะนำโรงแรม

4. สร้าง Backlinks

Backlink คือ ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณ

Backlinks มีความสำคัญต่อ SEO

link building

วิธีการสร้าง Backlinks

 • แลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนบทความ Guest Post
 • โปรโมทเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดีย
 • สร้าง Infographic
 • เข้าร่วม Forum

แลกเปลี่ยนลิงก์

 • ติดต่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและขอแลกเปลี่ยนลิงก์
 • เลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
 • เลือกเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายคล้ายคลึงกัน

เขียนบทความ Guest Post

 • เขียนบทความ informative เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เป้าหมาย
 • ติดต่อเว็บไซต์เป้าหมายและเสนอบทความ
 • เลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
 • เลือกเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายคล้ายคลึงกัน

โปรโมทเว็บไซต์บนโซเชียลมีเดีย

 • แชร์ลิงก์เว็บไซต์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย
 • เขียนโพสต์ที่น่าสนใจ
 • ใช้รูปภาพและวิดีโอ
 • ตอบโต้กับผู้ติดตาม

สร้าง Infographic

 • สร้าง Infographic ที่ informative เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • แชร์ Infographic บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • ฝัง Infographic บนเว็บไซต์อื่น

เข้าร่วม Forum

 • เข้าร่วม Forum ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • แชร์ความรู้และประสบการณ์
 • แชร์ลิงก์เว็บไซต์ของคุณ

ตัวอย่างการสร้าง Backlinks

 • แลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 • เขียนบทความ Guest Post บนเว็บไซต์รีวิวโรงแรม
 • โปรโมทเว็บไซต์บน Facebook, Instagram และ Twitter
 • สร้าง Infographic เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ
 • เข้าร่วม Forum เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

5. วิเคราะห์ผลลัพธ์ (Tracking & Analytics)

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำ SEO

analytics

วิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์

 • ติดตั้ง Google Analytics
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
 • ปรับแต่งกลยุทธ์ SEO

ติดตั้ง Google Analytics:

 • Google Analytics เป็นเครื่องมือฟรีจาก Google
 • ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Google Analytics บนเว็บไซต์ของคุณ

วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

 • ดูว่ามีคนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณกี่คน
 • ดูว่ามาจากไหน
 • ดูว่าดูอะไร
 • ดูว่าอยู่นานแค่ไหน

ปรับแต่งกลยุทธ์ SEO

 • ปรับแต่งกลยุทธ์ SEO ของคุณตามข้อมูลที่คุณวิเคราะห์
 • เน้นเนื้อหาที่ได้รับความนิยม
 • ปรับปรุงเนื้อหาที่ไม่ได้รับความนิยม

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลลัพธ์

 • ดูว่ามีคนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณกี่คน
 • ดูว่ามาจาก Google Search กี่คน
 • ดูว่าดูหน้าเพจไหนมากที่สุด
 • ดูว่าอยู่นานแค่ไหน

จากข้อมูลนี้

 • คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ SEO ของคุณ
 • เขียนเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำหลักที่ได้รับความนิยม
 • ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับคำหลักที่ไม่ได้รับความนิยม

การทำ SEO

 • เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
 • ต้องการการติดตามผลและปรับแต่งอยู่เสมอ

กลยุทธ์ SEO ขั้นสูง

กลยุทธ์ SEO ขั้นสูง ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้นบนหน้าผลการค้นหา Google

กลยุทธ์เหล่านี้

 • ซับซ้อนกว่า SEO ทั่วไป
 • ต้องการความรู้และประสบการณ์
 • อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ SEO ขั้นสูง

 • Schema Markup
 • Local SEO
 • Mobile SEO
 • Content Marketing
 • Technical SEO

Schema Markup

 • เพิ่มข้อมูลโครงสร้างให้กับเว็บไซต์
 • ช่วยให้ Google เข้าใจเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ
 • แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ informativ

ตัวอย่าง Schema Markup

 • แสดงคะแนนรีวิวของโรงแรม
 • แสดงราคาห้องพัก
 • แสดงข้อมูลติดต่อ

Local SEO

 • เน้นการค้นหาในท้องถิ่น
 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏบนหน้าผลการค้นหา Google เมื่อลูกค้าค้นหาธุรกิจในท้องถิ่น

ตัวอย่าง Local SEO

 • เพิ่มข้อมูล Google My Business
 • ใส่คำหลักที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
 • เขียนบทความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

Mobile SEO

 • ปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนมือถือ
 • Google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ

ตัวอย่าง Mobile SEO

 • ใช้ Responsive Design
 • ปรับขนาดตัวอักษรและรูปภาพให้เหมาะกับมือถือ
 • เพิ่มความเร็วในการโหลด

Content Marketing

 • เขียนเนื้อหาที่ informative เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • ดึงดูดลูกค้าและสร้าง Backlinks

ตัวอย่าง Content Marketing

 • เขียนบทความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
 • เขียนรีวิวร้านอาหาร
 • ถ่ายวิดีโอแนะนำโรงแรม

Technical SEO

 • ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้สอดคล้องกับอัลกอริทึมของ Google
 • ต้องการความรู้ทางเทคนิค

ตัวอย่าง Technical SEO

 • ปรับแต่งความเร็วในการโหลด
 • แก้ไขปัญหา duplicate content
 • ปรับแต่ง robots.txt

การทำ SEO ขั้นสูง

 • ต้องการความรู้และประสบการณ์
 • อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

 • ช่วยให้คุณมีกลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้นบนหน้าผลการค้นหา Google

ตัวอย่างการทำ SEO สำหรับโรงแรม

 • เขียนบทความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • เสนอแพ็คเกจพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว
 • รีวิวร้านอาหารในท้องถิ่น
 • แชร์วิดีโอเกี่ยวกับบรรยากาศภายในโรงแรม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • เว็บไซต์ปรากฏบนหน้าแรกของ Google
 • เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • เพิ่มโอกาสในการจอง

ข้อควรระวัง

 • การทำ SEO ต้องใช้เวลาและความอดทน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ Black Hat SEO หรือ การโกงGoogleโดยการใช้ช่องโหว่ในอัลกอริทึ่มเพื่อให้เว็บของคุณถูกจัดอันดับ
 • อัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์อยู่เสมอ

แหล่งข้อมูล

Paper Plane

อัพเดทบทความล่าสุด

เพียงติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจาก Soraso

*ในการกดติดตาม คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และช่วยในการตลาดของเรา เมื่อคลิก 'ยอมรับ' คุณยินยอมให้มีการเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้.