logo

Liên hệ Soraso

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm của bạn đối với Soraso. Vui lòng chọn từ các tùy chọn dưới đây.

Câu hỏi chung

Bán hàng

sales@soraso.net

Hỗ trợ Khách hàng

support@soraso.net

Tiếp thị

m@soraso.net

Văn phòng

Thái Lan

99/24 Rachapreuk Road Bangkrang District, Mueng Nonthaburi, Nonthaburi Province, Thailand 11000

Chúng Tôi Coi Trọng Quyền Riêng Tư Của Bạn

Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, phân tích việc sử dụng trang web và hỗ trợ trong các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục duyệt hoặc bằng cách nhấp vào 'Chấp Nhận', bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie và các lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng xem Chính Sách Cookie.