logo
← Back to blogs

Published: 2024-03-22

หน่วยวัด ALOS ที่ใช้ในโรงแรมคืออะไร? คำนวณยังไง? หาคำตอบที่นี่

หน่วยวัด ALOS ที่ใช้ในโรงแรมคืออะไร? คำนวณยังไง? หาคำตอบที่นี่

ALOS คืออะไร?

ALOS ย่อมาจาก Average Length of Stay หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้เข้าพักใช้บริการในโรงแรม ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจโรงแรม เพราะสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการใช้ห้องพัก กลยุทธ์ด้านราคา และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ ALOS

ALOS = จำนวนวันเข้าพักทั้งหมด / จำนวนบุคกิ้งทั้งหมด
ตัวอย่าง

สมมติว่าโรงแรมมีจำนวนวันเข้าพักทั้งหมด 1200 คืน ในช่วงเดือนมกราคม โดยมาจากจำนวนบุคกิ้ง 500 บุคกิ้ง ALOS = 1200 / 500

ALOS = 2.4 คืน

แต่อย่าคำนวณเองให้ยุ่งยากเลย ใช้เครื่องมือคำนวณฟรีได้ที่นี่ เครื่องมือคำนวณalos

ความสำคัญของ ALOS

ประเมินประสิทธิภาพการใช้ห้องพัก

ALOS ช่วยให้โรงแรมทราบว่าห้องพักถูกใช้งานโดยเฉลี่ยกี่วันต่อผู้เข้าพัก ข้อมูลนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การจองห้องพัก กำหนดราคาห้องพัก และจัดการการจองล่วงหน้า

วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

ALOS สามารถบ่งบอกถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น

  • ALOS ต่ำ อาจบ่งบอกถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักระยะสั้น
  • ALOS สูง อาจบ่งบอกถึงกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการพักระยะยาว

กำหนดกลยุทธ์ด้านราคา

ALOS สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์ด้านราคา เช่น

  • โรงแรมที่มี ALOS ต่ำ อาจพิจารณาเสนอโปรโมชั่นสำหรับการเข้าพักระยะยาว
  • โรงแรมที่มี ALOS สูง อาจพิจารณาปรับราคาห้องพักให้สูงขึ้น

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ALOS สามารถนำมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ข้อมูลนี้ช่วยให้โรงแรมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจัยที่มีผลต่อ ALOS

ประเภทของโรงแรม

รีสอร์ท โรงแรมธุรกิจ โรงแรมราคาประหยัด แต่ละประเภทมี ALOS ที่แตกต่างกัน เนื่องจากประเภทของโรงแรมมีความต่างกัน

กลุ่มลูกค้า

นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ครอบครัว แต่ละกลุ่มลูกค้ามี ALOS ที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะเข้าพักแค่คืนหรือสองคืน แตกต่างจากกลุ่มนักธุรกิจที่อาจจะบินเข้ามาจัดสแดงสินค้าหลายวัน ทำให้พักยาวกว่า เป็นต้น

ช่วงเวลา

ฤดูท่องเที่ยว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลามีผลต่อ ALOS

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

โปรโมชั่น ราคา บริการเสริม กลยุทธ์ทางธุรกิจมีผลต่อ ALOS

การวิเคราะห์ ALOS

  • เปรียบเทียบ ALOS กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  • เปรียบเทียบ ALOS กับคู่แข่ง
  • วิเคราะห์ ALOS แยกตามประเภทห้องพัก ประเภทลูกค้า หรือช่วงเวลา
  • ระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ALOS

  • โรงแรมพบว่า ALOS ในช่วงเดือนมกราคม 2567 ลดลงจาก 1.85 คืน เหลือ 1.5 คืน สาเหตุอาจมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น โรงแรมควรพิจารณากลยุทธ์ด้านราคาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า
  • โรงแรมพบว่า ALOS ของผู้เข้าพักต่างชาติ สูงกว่า ALOS ของผู้เข้าพักในประเทศ สาเหตุอาจมาจากความต้องการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โรงแรมควรพิจารณาเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยว หรือบริการรถรับส่ง

ข้อจำกัดของ ALOS (Average Length of Stay)

1. ไม่ได้บ่งบอกถึงความพึงพอใจของลูกค้า

ALOS ไม่ได้บ่งบอกโดยตรงว่าลูกค้าพึงพอใจกับบริการของโรงแรมหรือไม่ ลูกค้าอาจเข้าพักระยะสั้น แต่รู้สึกพึงพอใจกับบริการ หรือลูกค้าอาจเข้าพักระยะยาว แต่รู้สึกไม่พึงพอใจ

2. ไม่ได้บ่งบอกถึงผลกำไร

ALOS ไม่ได้บ่งบอกถึงผลกำไรของโรงแรม โรงแรมที่มีALOSสูง อาจมีรายได้น้อยกว่าโรงแรมที่มี ALOSต่ำ หากราคาห้องพักต่ำ

3. ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก

ALOS ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น ฤดูท่องเที่ยว วันหยุดนักขัตฤกษ์ สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ ALOS เปลี่ยนแปลงโดยไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของโรงแรม

4. ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น

ALOS เป็นตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจโรงแรม ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น

5. ไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของพนักงาน

ALOS ไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของพนักงาน โรงแรมที่มีALOSสูง อาจมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ ไม่มีประสิทธิภาพก็ได้

ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: รวมKPIsที่สำคัญสำหรับโรงแรม

Paper Plane

อัพเดทบทความล่าสุด

เพียงติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจาก Soraso

*ในการกดติดตาม คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และช่วยในการตลาดของเรา เมื่อคลิก 'ยอมรับ' คุณยินยอมให้มีการเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้.