logo
← Back to blogs

Published: 2024-03-22

หน่วยวัด CPOR ที่ใช้ในโรงแรมคืออะไร? คำนวณยังไง? หาคำตอบที่นี่

หน่วยวัด CPOR ที่ใช้ในโรงแรมคืออะไร? คำนวณยังไง? หาคำตอบที่นี่

CPOR คืออะไร?

ต้นทุนต่อห้องที่เข้าพัก หรือ Cost Per Occupied Room (CPOR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรม CPOR ช่วยให้โรงแรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุน และกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา

วิธีการคำนวณ CPOR

CPOR = ต้นทุนรวม / จำนวนห้องที่เข้าพัก
ตัวอย่าง

สมมติว่าโรงแรมมีต้นทุนรวม 100,000 บาท และมีจำนวนห้องที่เข้าพัก 50 ห้อง

CPOR = 100,000 บาท / 50 ห้อง

CPOR = 2,000 บาทต่อห้อง

แต่อย่าคำนวณเองให้ยุ่งยากเลย ใช้เครื่องมือคำนวณฟรีได้ที่นี่ เครื่องมือคำนวณCPOR

ความสำคัญของ CPOR

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

CPOR ช่วยให้โรงแรมวิเคราะห์ว่าต้นทุนการดำเนินงานต่อห้องพัก สูงหรือต่ำ

ควบคุมต้นทุน

CPOR ช่วยให้โรงแรมระบุจุดที่ต้นทุนสูง และหาวิธีลดต้นทุน

กำหนดกลยุทธ์ด้านราคา

CPOR ช่วยให้โรงแรมกำหนดราคาห้องพัก ที่เหมาะสม

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

CPOR ช่วยให้โรงแรมเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานกับคู่แข่ง

ประเภทของต้นทุน

ต้นทุนคงที่

ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าพัก เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนพนักงาน

ต้นทุนผันแปร

ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าพัก เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร

ปัจจัยที่มีผลต่อ CPOR

ประเภทของโรงแรม

รีสอร์ท โรงแรมธุรกิจ โรงแรมราคาประหยัด แต่ละประเภทมี COPR ที่แตกต่างกัน

กลุ่มลูกค้า

นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ครอบครัว แต่ละกลุ่มลูกค้ามี COPR ที่แตกต่างกัน

ช่วงเวลา

ฤดูท่องเที่ยว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลามีผลต่อ COPR

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

โปรโมชั่น ราคา บริการเสริม กลยุทธ์ทางธุรกิจมีผลต่อ COPR

การวิเคราะห์ COPR

เปรียบเทียบ COPR กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 • วิเคราะห์ว่า COPR เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
 • หาวิธีแก้ไข
ตัวอย่าง

โรงแรม A พบว่า COPR ในช่วงเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท สาเหตุอาจมาจากค่าไฟที่เพิ่มขึ้น โรงแรมควรพิจารณาวิธีลดการใช้พลังงาน

เปรียบเทียบ COPR กับคู่แข่ง

 • วิเคราะห์ว่า COPR ของโรงแรม สูงหรือต่ำกว่าคู่แข่ง
 • ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
 • หาวิธีปรับปรุง
ตัวอย่าง

โรงแรม B เปรียบเทียบ COPR กับคู่แข่ง พบว่า COPR สูงกว่า โรงแรมควรพิจารณากลยุทธ์ เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มราคาห้องพัก

วิเคราะห์ COPR แยกตามประเภทห้องพัก ประเภทลูกค้า หรือช่วงเวลา

 • วิเคราะห์ว่า COPR ของประเภทห้องพัก ประเภทลูกค้า หรือช่วงเวลาใด สูงหรือต่ำ
 • ระบุสาเหตุ
 • หาวิธีปรับปรุง
ตัวอย่าง

โรงแรม C วิเคราะห์ COPR แยกตามประเภทห้องพัก พบว่า COPR ของห้องสวีท สูงกว่าห้องมาตรฐาน สาเหตุอาจมาจากจำนวนผู้เข้าพัก และราคาห้องพัก โรงแรมควรพิจารณากลยุทธ์ เพื่อดึงดูดลูกค้า หรือปรับราคาห้องพัก

ระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

 • วิเคราะห์ COPR อย่างละเอียด
 • ระบุปัญหา
 • หาวิธีแก้ไข
ตัวอย่าง

โรงแรม D วิเคราะห์ COPR อย่างละเอียด พบว่าต้นทุนอาหารสูง โรงแรมควรพิจารณากลยุทธ์ เพื่อลดต้นทุนอาหาร เช่น เปลี่ยนเมนูอาหาร หรือหาผู้จำหน่ายใหม่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ COPR

ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: รวมKPIsที่สำคัญสำหรับโรงแรม

อัพเดทบทความล่าสุด

เพียงติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจาก Soraso

*ในการกดติดตาม คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

total

มาดูกันว่าซอฟต์แวร์โรงแรม Soraso สามารถยกระดับโรงแรมของคุณได้อย่างไร

ดูการทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ของเราที่พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการจัดการโรงแรมของคุณ ฟรี!

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และช่วยในการตลาดของเรา เมื่อคลิก 'ยอมรับ' คุณยินยอมให้มีการเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้.