logo
← Back to blogs

Published: 2024-03-22

หน่วยวัด RevPOR ที่ใช้ในโรงแรมคืออะไร? คำนวณยังไง? หาคำตอบที่นี่

หน่วยวัด RevPOR ที่ใช้ในโรงแรมคืออะไร? คำนวณยังไง? หาคำตอบที่นี่

Revenue Per Occupied Room หรือ RevPOR คืออะไร?

RevPOR ย่อมาจาก Revenue Per Occupied Room เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรม แสดงถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่โรงแรมได้รับจากห้องพักที่ขายได้

วิธีการคำนวณ RevPOR

RevPOR = Total Revenue / Occupied Rooms
ตัวอย่าง

สมมติว่าโรงแรมในหนึ่งเดือนมีลูกค้าเข้าพัก 2,000 ห้อง สร้างรายได้ 1,000,000 บาท

RevPOR = 1,000,000 / 2,000 = 500 บาท

การตีความ RevPOR

RevPOR ย่อมาจาก Revenue Per Occupied Room เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรม แสดงถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่โรงแรมได้รับจากห้องพักที่ขายได้

การตีความ RevPOR นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 • RevPOR สูงกว่าปีก่อน หมายความว่า โรงแรมมีประสิทธิภาพดีขึ้น
 • RevPOR ต่ำกว่าปีก่อน หมายความว่า โรงแรมมีประสิทธิภาพด้อยลง

2. เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

 • RevPOR สูงกว่าคู่แข่ง หมายความว่า โรงแรมมีประสิทธิภาพดีกว่า
 • RevPOR ต่ำกว่าคู่แข่ง หมายความว่า โรงแรมมีประสิทธิภาพด้อยกว่า

3. วิเคราะห์ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ

RevPOR เป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ แต่ต้องตีความอย่างรอบคอบ โรงแรมควรวิเคราะห์ RevPOR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ และเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และคู่แข่ง

การวิเคราะห์ RevPOR ช่วยให้โรงแรมเข้าใจผลการดำเนินงานได้ดีขึ้น กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อ RevPOR

1. ราคาห้องพัก

 • ราคาห้องพักสูง RevPOR สูง
 • ราคาห้องพักต่ำ RevPOR ต่ำ

2. ประเภทของห้องพัก

 • ห้องพักประเภท Luxury RevPOR สูง
 • ห้องพักประเภท Standard RevPOR ต่ำ

3. สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการดี RevPOR สูง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ครบครัน บริการไม่ดี RevPOR ต่ำ

4. ฤดูกาล

 • ฤดูท่องเที่ยว RevPOR สูง
 • ฤดูท่องเที่ยวน้อย RevPOR ต่ำ

5. สถานที่ตั้ง

 • สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม RevPOR สูง
 • สถานที่ห่างไกล RevPOR ต่ำ

6. สภาพเศรษฐกิจ

 • เศรษฐกิจดี RevPOR สูง
 • เศรษฐกิจไม่ดี RevPOR ต่ำ

7. กลยุทธ์ทางการตลาด

 • กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ RevPOR สูง
 • กลยุทธ์ทางการตลาดไม่มีประสิทธิภาพ RevPOR ต่ำ

8. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีกำลังซื้อสูง RevPOR สูง
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีกำลังซื้อต่ำ RevPOR ต่ำ

9. การแข่งขัน

 • โรงแรมมีจำนวนน้อย RevPOR สูง
 • โรงแรมมีจำนวนมาก RevPOR ต่ำ

10. เหตุการณ์พิเศษ

 • มีงานเทศกาล หรืองานสำคัญ RevPOR สูง
 • ไม่มีงานพิเศษ RevPOR ต่ำ

11. รีวิวออนไลน์

 • รีวิวที่ดี ดึงดูดลูกค้า RevPOR สูง
 • รีวิวไม่ดี RevPOR ต่ำ

กลยุทธ์เพิ่ม RevPOR ทำยังไงได้บ้าง

1. ปรับราคาห้องพัก

 • วิเคราะห์ราคาห้องพักของคู่แข่ง
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ปรับราคาห้องพักตามฤดูกาล
 • เสนอราคาพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

 • เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่
 • ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่
 • พัฒนาระดับบริการ

3. มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย

 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • ปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เสนอโปรโมชั่นและแพ็คเกจพิเศษ

4. เพิ่มช่องทางการจอง

 • จองผ่านเว็บไซต์
 • จองผ่านแอปพลิเคชั่น
 • จองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว
 • จองผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ

5. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์

 • โปรโมทร้านค้า
 • สร้างเครือข่าย
 • หาลูกค้าใหม่

6. ทำงานร่วมกับบริษัทท่องเที่ยว

 • เสนอราคาพิเศษ
 • ร่วมโปรโมชั่น
 • ส่งเสริมการขาย

7. โฆษณาในสื่อต่างๆ

 • โฆษณาออนไลน์
 • โฆษณาออฟไลน์
 • ประชาสัมพันธ์

8. ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทร้านค้า

 • สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • โต้ตอบกับลูกค้า
 • โปรโมทร้านค้า

9. เสนอโปรแกรมสมาชิก

 • เสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ
 • กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาพักอีก

10. มอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

 • พนักงานบริการที่สุภาพและเป็นมิตร
 • บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • บริการที่เกินความคาดหมาย

11. จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • รับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างจริงใจ
 • แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • ชดเชยความเสียหาย

12. ขอความคิดเห็นจากลูกค้า

 • ใช้แบบสอบถาม
 • วิเคราะห์ความคิดเห็น
 • ปรับปรุงสินค้าและบริการ

ข้อจำกัดของ RevPOR

1. ไม่ได้วัดผลกำไร

 • RevPOR สูง ไม่ได้แปลว่า โรงแรมมีกำไร
 • RevPOR ต่ำ ไม่ได้แปลว่า โรงแรมขาดทุน

2. ไม่ได้วัดความพึงพอใจของลูกค้า

 • RevPOR สูง ไม่ได้แปลว่า ลูกค้าพึงพอใจ
 • RevPOR ต่ำ ไม่ได้แปลว่า ลูกค้าไม่พึงพอใจ

3. ไม่ได้วัดความภักดีของลูกค้า

 • RevPOR สูง ไม่ได้แปลว่า ลูกค้าจะกลับมาพักอีก
 • RevPOR ต่ำ ไม่ได้แปลว่า ลูกค้าจะไม่กลับมาพักอีก

4. ไม่ได้วัดผลของกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมด

 • RevPOR สูง อาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ
 • RevPOR ต่ำ อาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ

5. ไม่ได้เปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรง

 • RevPOR สูง ไม่ได้แปลว่า โรงแรมมีประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่ง
 • RevPOR ต่ำ ไม่ได้แปลว่า โรงแรมมีประสิทธิภาพด้อยกว่าคู่แข่ง

6. ไม่ได้วัดผลกระทบของปัจจัยภายนอก

 • RevPOR สูง อาจจะมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
 • RevPOR ต่ำ อาจจะมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ

7. ไม่ได้วัดต้นทุน

 • RevPOR สูง อาจจะมาจากต้นทุนที่สูง
 • RevPOR ต่ำ อาจจะมาจากต้นทุนที่ต่ำ

ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ: รวมKPIsที่สำคัญสำหรับโรงแรม

Paper Plane

อัพเดทบทความล่าสุด

เพียงติดตามข่าวสารและอัพเดตล่าสุดจาก Soraso

*ในการกดติดตาม คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และช่วยในการตลาดของเรา เมื่อคลิก 'ยอมรับ' คุณยินยอมให้มีการเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูที่ นโยบายคุกกี้.